Aktuality

Zámecké flétnohraní 2016

16.04.2016

V neděli 29. května se zámek ve Staré Vsi n. O. opět rozezněl tóny zobcových fléten. Letos se v druhém ročníku Zámeckého flétnohraní sešlo 26 flétnistů.

Byly to většinou dvou, tří i čtyřčlenné rodinné klany zahrnující všechny generace. Nejmladší účastnice nedávno oslavila 6. narozeniny, nejstarší účastnicí byla její babička. Sešli jsme se v 8.30 ráno a rozdělili se do tří skupin. Skupinu sedmi pokročilých flétnistů vedl Petr Habernal a nacvičovali tříhlasou skladbu Just a Walz. Nejpočetnější byla skupina mírně pokročilých. Pod vedením Martina Lisického nacvičovali dva renesanční tance. Jelikož začátečníci byly letos pouze tři, vzala jsem si z mírně pokročilých 2 rodiny po třech flétnistech a mohli jsme nacvičit dvojhlasou skladbu, kdy začátečníci hráli jednoduchý první hlas na třech tónech a mírně pokročilí složitější druhý hlas. Všechno naše snažení směřovalo k odpolednímu koncertu na nádvoří zámku. Po celodenním dešti se svatý Petr umoudřil, ve dvě hodiny vysvitlo slunce, smetákem jsme vymetli mokré nádvoří a ve tři hodiny jsme byli připraveni zahájit koncert. V úvodu zazněl z arkád renesanční kánon, následovalo vystoupení dětí z flétnového kroužku MŠ a brušperské Múzičky a dále už se prezentovaly skupiny flétnistů prokládané sólovými výstupy žáků ZUŠ Jožky Matěje Brušperk. Celý koncert vyvrcholil skladbou Stará parní lokomotiva, kterou si zahráli všichni zúčastnění flétnisté. Myslím, že se letošní Zámecké flétnohraní 2016 opět vydařilo. Pořádající Spolek Jožky Matěje děkuje za spolupráci ZUŠ J. Matěje Brušperk a obci Staré Vsi nad Ondřejnicí za propůjčení prostor zámku a přispění staroveským občanům na kurzovné.

Velké díky ovšem patří také flétnistům, jejich snaze něco nového se naučit a odvaze vystoupit na závěrečném koncertu.JM JM JM JM

Múzička

Více

Základní umělecká škola

www.zusbrusperk.cz