Aktuality

Zámecké flétnohraní

09.06.2015

V neděli 31.5. 2015 se na staroveském zámku uskutečnil ve spolupráci ZUŠ Jožky Matěje Brušperk a Spolku Jožky Matěje jednodenní kurz hry na zobcovou flétnu.
Ráno v 8.30 se sešlo 20 flétnistů různého věku i různé hráčské vyspělosti ze Staré Vsi i vzdálenějšího okolí. Nejmladší flétnistka právě v neděli slavila své osmé narozeniny, nejstarší flétnistka letos oslaví již šedesáté osmé narozeniny.
Pod vedením učitelů ZUŠ Jožky Matěje Brušperk Petra Habernala, Petry Rybnikářové a Jany Hýlové se pak celý den až do 15 hodin věnovali hře na zobcovou flétnu. Začátečníci se nejdříve seznamovali se základy hudební teorie a pak už mohli s chutí začít hrát své první tři tóny, které nakonec předvedli i na závěrečném koncertu v 15 hodin na nádvoří zámku. Této skupině žen a dívek patří největší obdiv za odvahu a chuť do hraní. Skupina mírně pokročilých, většinou samouků, si zopakovala základy hry, tóny g1 – d2 a poté se začali učit společnou skladbu a další nové tóny. Ve skupině pokročilých hráčů se sešly tři 8 – 9leté žačky ZUŠ a jeden tatínek. Tato skupina pak na koncertě předvedla spolu s lektory tříhlasé Tango. Jak už bylo výše řečeno, kurz vyvrcholil koncertem v 15 hodin na nádvoří zámku. Tam vystoupili kromě kurzistů také děti z mateřské školy, děti z brušperské Múzičky, kterou organizuje Spolek Jožky Matěje, a žáci ZUŠ.
Závěrem děkujeme Obecnímu úřadu ve Staré Vsi n. O. za finanční příspěvek staroveským účastníkům kurzu a za propůjčení areálu zámku, jehož genius loci se spolupodílel na úspěchu našeho konání. A nezbývá, než těšit se na další ročník Zámeckého flétnohraní příští rok.

Jana Hýlová
Múzička

Více

Základní umělecká škola

www.zusbrusperk.cz