Novinky

22.05.2019
Zámecké flétnohraní 2019

27.04.2018
Zámecké flétnohraní 2018

02.02.2018
Výtvarka

21.01.2018
Hudebně hravé kurzy pro děti

28.08.2017
Zámecké flétnohraní 2017

19.09.2016
Múzička

Spolek Jožky Matěje

Jedním z hlavních účelů Spolku Jožky Matěje (SpoJMe) je nejen oživení díla hudebního skladatele a brušperského rodáka Jožky Matěje, ale zároveň se spolek snaží blízce spolupracovat se ZUŠ Jožky Matěje Brušperk. Pořádá výchovně vzdělávací akce, které vedou k rozvoji kulturních, uměleckých a environmentálních aktivit dětí, mládeže a dospělých a vytváří podmínky pro aktivní smysluplné trávení volného času. Zároveň se snaží podchytit a rozvíjet talentované děti, hlavně v oblasti uměleckých aktivit.

Zámecké flétnohraní 2019

Dovolte, abychom Vás pozvali na Flétnohraní – jednodenní kurz hry na zobcovou flétnu pro širokou veřejnost i žáky ZUŠ, který 26. května 2019 uskuteční Spolek Jožky Matěje ve spolupráci se ZUŠ Jožky Matěje Brušperk. Kvůli opravě staroveského zámku se letos setkáme v prostorách ZUŠ Jožky Matěje v Brušperku.
více

Výtvarka

Od 9. února mohou děti tvořit ve výtvarném kurzu Výtvarka.


více

Hudebně hravé kurzy pro děti

Pořádáme hudebně hravé kurzy pro děti Múzička.
Formou her si děti rozvíjejí své hudební schopnosti a dovednosti

více

Kurzy Múzička i Výtvarka opět začnou!

Múzička od ledna 2018 každý čtvrtek 15.30 - 16.30
Kurzovné 1200 Kč (leden - červen)
Výtvarka od února 2018 každý pátek 14.00 - 16.00
Kurzovné 1200 Kč (únor - červen)

Múzička

Více

Základní umělecká škola

www.zusbrusperk.cz